e-przychodnie.pl-20

Znaczenie e-usług a pandemia COVID-19

Do wzrostu znaczenia e-usług niewątpliwie miała wpływ pandemia Covid-19, w wyniku tego zdarzenia w Polsce w 2020 roku społeczeństwo było wręcz zmuszone do korzystania z wielu usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zmiany odczuło całe społeczeństwo, zaczynając od najmłodszego pokolenia, patrząc globalnie – ponad 1,2 miliarda uczniów szkół podstawowych, którzy musieli przejść na naukę zdalną, wykorzystując e-learning, nauczyciele by móc wykonywać swoją profesję byli zmuszeni do wykorzystania zdalnego nauczania oraz zdigitalizowanych platform. Placówki prowadzące pozaszkolne formy edukacji również wprowadziły usługi polegające na szkoleniach, czy warsztatach wykorzystujące spotkania zdalne.

E-zdrowie

Kolejnym segmentem zwiększającym znaczenie e-usług w warunkach kryzysu znajduje się w e-zdrowiu. Pojawiające się regulacje dotyczące eRecept, które są realizowane od 8 stycznia 2020[1] oraz pandemia sprawiły, że na rynku pojawiły się segmenty rynkowe, które znacząco odnoszą się do wzrostu e-usług. To właśnie odpowiedni okres oraz liczne restrykcje związane z kryzysem m.in. z ograniczonymi wizytami lekarskimi sprawiły, że społeczeństwo zmieniło swoje postrzeganie dotyczące konsultacji lekarskich. Dostrzegło znaczącą wartość, która kryje się pod licznymi udogodnieniami, takimi jak brak wychodzenia z domu, tańsza usługa, brak potrzeby umawiania się na wizytę i oczekiwanie na jej termin, jak również sprawne przeprowadzenie eWizyty. Przykładem jest platforma e-przychodnie.pl wykorzysująca segment e-usług, w której pacjent ma możliwość skorzystania z konsultacji lekarskich online. Platforma została wykonana przez autora referatu, który w okresie kryzysu wykorzystał wiedzę oraz kapitał ludzki do świadczenia usług drogą elektroniczną. 

Społeczeństwo z postępem kryzysu chętniej korzysta z tego typu usług, a pacjenci zwiększają swoją świadomość dotyczącą segmentu e-zdrowia. Dodatkowo wpływ warunków kryzysu przyczyni się do rozwoju e-usług, gdzie pacjent, który skorzystał z konsultacji online w przyszłości będzie wybierał dla niego wygodniejsze oraz tańsze rozwiązanie, jakim jest eWizyta. 

Dynamiczny rozwój e-usług

Na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat można zaobserwować́ dynamiczny rozwój e-usług publicznych w Polsce. Temu procesowi sprzyja wzrastająca liczba osób posiadających sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu (wzrost o 27,5% w 2010 r. w porównaniu do 2006 r.)[2], jak i wzrost możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną. Fakt dynamicznego wzrostu między 2006 rokiem a 2010 jest spowodowany recesją 2007 roku. Społeczeństwo w warunkach kryzysu pandemii Covid-19 znacznie częściej zaczęło korzystać z usług e-administracji, jednym z konkretnych rozwiązań jest platforma ePUAP.

Instytucje publiczne przyczyniły się do szerokiego wykorzystania platformy ePUAP wprowadzając możliwość załatwienia wielu spraw. Niekiedy bez możliwości wykorzystania platformy nie było możliwości załatwienia danej sprawy, m.in. odebrania świadczeń przez pracownika, bądź przedsiębiorcę związaną z tarczą finansową. Instytucje zmieniły swoje dotychczasowe metody zbierania danych, kontaktowania się, czy wysyłania korespondencji, a znaczny wpływ na te działania miała wpływ pandemia 2020 roku.

Podsumowanie

Społeczeństwo dąży do bycia cyfrowym, a idące udogodnienia są znaczącym ułatwieniem. Na przestrzeni zeszłego roku według dostępnych danych można zauważyć znaczny wzrost e-usług, który będzie umacniał swoją pozycję na rynkach ze względu na swoją przyjazną strukturę, dostępność oraz elastyczność idącą w stronę konsumenta. Warunki kryzysu stawiają społeczeństwo w trudnym położeniu ze względu na fakt poszukiwania przez nich bardziej ekonomicznych rozwiązań, które niekiedy są zmuszone do monitorowania oraz ograniczania wydatków, co skłania ich do korzystania z e-usług. Ze względu na fakt mniejszego wykorzystania kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie wykorzystującego usługi świadczone drogą elektroniczną, dana usługa jest korzystniejsza cenowo dla konsumenta.

Powyższy fakt sprawia, że dzięki rozwojowi e-usług, spowodowanych przez warunki kryzysu konsument dostrzega wiele udogodnień, a fakt korzystniejszej ceny związanej z usługą oraz jej dostępność sprawia, że w warunkach normalnych społeczeństwo będzie wciąż korzystało z e-usług. 


[1] [http://www.nfz-warszawa.pl]

[2] Marek Sylwestrzak, Barbara Bartoszewska, Robert Czarnecki „Rozwój e-usług publicznych w Polsce na przykładzie projektów realizowanych przez administrację publicz- ną w ramach 7. osi POIG”

Zespół e-przychodnie.pl

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *