pharmacy_pills_building

Realizacja eRecept

Jak realizować ereceptę w aptece?

Aby zrealizować ereceptę w aptece, wystarczy podać swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL lub inne dane identyfikujące pacjenta, a farmaceuta będzie mógł odczytać receptę z systemu i przepisać lek.

Jak długo jest ważna eRecepta?

Erecepty są ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia i mogą być zrealizowane w każdej aptece w Polsce. Po upływie tego terminu erecepta jest automatycznie anulowana i pacjent musi uzyskać nową receptę od swojego lekarza. Warto pamiętać, że niektóre leki wymagają wystawiania recepty co krótszy okres czasu, np. co miesiąc, w związku z czym warto upewnić się co do terminu ważności recepty u swojego lekarza.

Kto może wystawić eReceptę?

Ereceptę można otrzymać od lekarza posiadającego uprawnienia do wystawiania recept elektronicznych. Można to zrobić podczas wizyty w gabinecie lekarskim lub podczas telewizyty (wirtualnej wizyty lekarskiej). Po otrzymaniu recepty lekarz może ją wystawić elektronicznie i przesłać bezpośrednio do apteki.

Pacjenci także mogą skorzystać z e-przychodnie.pl i uzyskać ereceptę przez Internet po konsultacji medycznej z lekarzem online. Recepta online jest ważna tak samo jak tradycyjna recepta wystawiona w gabinecie lekarskim i może być zrealizowana w każdej aptece w Polsce.

Czy farmaceuta może mi odmówić sprzedaż leku na erecepcie?

Tak, farmaceuta może odmówić sprzedaży leku na erecepcie w pewnych sytuacjach. Są to między innymi:

  1. Brak ważnej erecepty – jeśli erecepta wygasła i nie jest już ważna, farmaceuta nie jest zobowiązany do sprzedaży leku.
  2. Nieodpowiedni lek – jeśli farmaceuta uważa, że wystawiona erecepta zawiera nieodpowiedni lek, może odmówić jego sprzedaży.
  3. Brak dostępności leku – jeśli dany lek jest niedostępny w aptece, farmaceuta nie będzie w stanie go sprzedać.

W takich sytuacjach farmaceuta powinien poinformować pacjenta i pomóc mu uzyskać odpowiednie leczenie. W niektórych przypadkach pacjent może musieć uzyskać nową receptę od swojego lekarza lub wybrać inny dostępny lek.

E-przychodnie.pl

Zobacz również:

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *